Spring naar content

Volg ons op Facebook

Regelmatig delen wij nieuws op onze Facebookpagina.

Taalontwikkelingsstoornissen (TOS)

Vaak is TOS al op jonge leeftijd te herkennen. Misschien praat uw kind nog niet of struikelt hij steeds over woorden. Misschien is hij moeilijk te verstaan of erg stil. Het kan dan gaan om TOS. 

Dit zijn de belangrijkste signalen:

 • uw kind kent weinig woorden
 • uw kind heeft moeite om op een woord te komen
 • uw kind is slecht verstaanbaar
 • uw kind maakt veel fouten bij het maken van zinnen
 • uw kind maakt erg korte zinnen
 • uw kind begrijpt anderen vaak niet
 • uw kind lijkt niet te luisteren
 • uw kind is erg stil en praat weinig
 • uw kind wordt boos als het niet begrepen wordt of anderen niet begrijpt
 • er ontstaan misverstanden
 • een TOS heeft niets met intelligentie te maken

Een taalontwikkelingsstoornis uit zich bij iedereen anders. De één heeft vooral grote moeite met praten, de ander vindt het erg lastig om lange gesprekken te volgen. Het is niet mogelijk om enkel op basis van bovenstaande kenmerken met zekerheid te zeggen of iemand TOS heeft. 

Naast een TOS kan er ook sprake zijn van een taalachterstand. Deze kan dezelfde kenmerken hebben als een TOS.

Een TOS / taalachterstand kan problemen geven: het kind wordt door de omgeving onvoldoende begrepen en het kan zich niet goed uiten.

De behandeling en begeleiding gaat in samenwerking met de ouders en school / peuterspeelzaal / kinderopvang. 

Wij hebben veel ervaring in het begeleiden van kinderen met een arrangement (rugzakleerlingen).

TOS_signaleringsposter.pdf