Spring naar content

Volg ons op Facebook

Regelmatig delen wij nieuws op onze Facebookpagina.

 Meertaligheid

In de meeste gevallen kunnen kinderen makkelijk twee of meerdere talen leren. Als er echter een probleem aanwezig is in de moedertaal, heeft dit ook effect op de overige talen die gesproken worden. Denk hierbij aan concentratie, luisterontwikkeling, articulatie, geheugen en problemen op het gebied van cognitieve of sociaal emotionele ontwikkeling.

Het gevolg kan zijn, dat de communicatie wordt verstoord en het kind problemen krijgt. Wij kunnen de knelpunten in de taalontwikkeling in kaart brengen. We kunnen taal-spraak-of luistertraining aanbieden en de ouders en school adviseren.

Beslisboom logopedie bij NT2 kinderen