Spring naar content

Volg ons op Facebook

Regelmatig delen wij nieuws op onze Facebookpagina.

Werkwijze

De eerste afspraak bestaat uit het invullen van uw gegevens in ons medisch dossier. In enkele gevallen hebben we een verwijzing van de (huis) arts nodig en een legitimatiebewijs. We stellen tijdens het eerste gesprek een aantal vragen, om uw hulpvraag in beeld te brengen.  De afspraak erna starten we het onderzoek.  Soms is daarvoor één afspraak voldoende, soms zijn meerdere afspraken hiervoor noodzakelijk. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten wordt er een behandelplan opgesteld en wordt dit met u besproken.

Bij de eerste afspraak wordt ook de behandelovereenkomst besproken. Hierin staan de afspraken die gemaakt worden over de behandeling en de wijze van vergoeding.

Een behandeling duurt 30 minuten, waarvan we 5 minuten gebruiken voor onze administratie. De behandeling zal in de meeste gevallen wekelijks plaatsvinden.

Er is een uitstekende samenwerking met de scholen in de regio. Er is regelmatig overleg waar u van op de hoogte wordt gesteld.

Na een bepaalde periode vindt er een evaluatie plaats en wordt er besloten of de behandeling wordt voortgezet of kan worden beëindigd. Aan het eind van het behandeltraject wordt er een eindverslag gemaakt.