Logopediepraktijk Schagen
Noord 84a
1741 BG Schagen
0224-212901

Taalontwikkelingsstoornissen (TOS)

Vaak is TOS al op jonge leeftijd te herkennen. Misschien praat uw kind niet of struikelt hij steeds over woorden. Misschien is hij moeilijk te verstaan of erg stil. Het kan dan gaan om TOS, al kan uw kind ook een laatbloeier zijn.

Dit zijn de belangrijkste signalen:

  • uw kind kent weinig woorden
  • uw kind heeft moeite om op een woord te komen
  • uw kind is slecht verstaanbaar
  • uw kind maakt veel fouten bij het maken van zinnen
  • uw kind maakt erg korte zinnen
  • uw kind begrijpt anderen vaak niet
  • uw kind lijkt niet te luisteren
  • uw kind is erg stil en praat weinig
  • uw kind wordt boos als het niet begrepen wordt of anderen niet begrijpt

Een taalontwikkelingsstoornis uit zich bij iedereen anders. De één heeft vooral grote moeite met praten, de ander vindt het erg lastig om lange gesprekken te volgen. Het is niet mogelijk om enkel op basis van bovenstaande kenmerken met zekerheid te zeggen of iemand TOS heeft.

Naast een TOS kan er ook sprake zijn van een taalachterstand. Deze kan dezelfde kenmerken hebben als een TOS.

Een TOS / taalachterstand kan problemen geven: het kind wordt door de omgeving onvoldende begrepen en het kan zich niet goed uiten.

Logopediepraktijk Schagen heeft als specialisatie het diagnosticeren en behandelen van taalontwikkelingsstoornissen / taalachterstanden. 

De behandeling en begeleiding gaat in samenwerking met de ouders en school / peuterspeelzaal / kinderopvang. De behandeling wordt afgestemd op iedere client.

Wij hebben veel ervaring in het begeleiden van kinderen met een arrangement (rugzakleerlingen).

http://www.kentalis.nl/Kentalis_C02/ShowDocument.asp?OriginCode=H&OriginComID=1&OriginModID=8059&OriginItemID=0&CustID=785&ComID=1&DocID=398&Ext=.pdf

Powered by SHARK Connect

Lid van de NVLF