Logopediepraktijk Schagen
Noord 84a
1741 BG Schagen
0224-212901

Auditieve verwerkinsproblematiek

Het gedrag van kinderen met Auditieve Verwerkingsproblematiek (AVP) lijkt op dat van een slechthorend kind. Het gehoor van deze kinderen is echter meestal normaal.

Enkele mogelijke kenmerken :

  • regelmatig misverstaan, vaak in rumoerige situaties
  • verkeerd verstaan van woorden en zinnen
  • klagen over niet begrijpen
  • vragen om herhaling
  • moeite hebben om de aandacht erbij te houden en snel afgeleid zijn
  • veel tijd nodig hebben om te reageren op een vraag

Aan kinderen met AVP kunnen strategieën geleerd worden om hiermee om te gaan. Ook kan er gekeken worden naar aanpassingen en adviezen voor de omgeving van het kind. Zowel thuis als op school.

Powered by SHARK Connect

Lid van de NVLF